Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Profil

Susanne Wad Leth
Specialkonsulent
Tlf: 28478331
Formand Hvidovre
Formand Hvidovrekredsen
Region Hovedstaden
Københavns Omegns Storkreds
Hvidovrekredsen
Profil

Jeg er kandidat til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds. Jeg er 38 år, gift, opvokset i København og bor nu i Hvidovre på. Jeg er ansat i et ministerium, hvor jeg er stolt af at arbejde for det danske samfund. Jeg ser det som en fælles opgave at sikre, at vi har en velfungerende hverdag og samfund for alle.

Et mere ansvarligt Danmark
Vi skal skabe en meningsfuld tilværelse for alle. Derfor skal vi stille krav til hinanden og hjælpe der, hvor der er behov for det. Her er nogle af de områder, som jeg mener, at vi sammen skal fokusere på:

Integration
Integrationsindsatsen skal styrkes. Vi skal hjælpe udlændinge, der allerede er i Danmark eller kommer hertil, så de hurtigt kan klare sig selv og komme i gang med en ny tilværelse i Danmark. Vi skal se potentialer og ressourcer i stedet for problemer. Udlændinge har meget at bidrage med til det danske samfund, og mange af vores virksomheder har brug for dem. Vi skal give plads til forskellighed, og vi skal møde alle mennesker med respekt, varme og positive forventninger.

Beskæftigelse, vækst og uddannelse
Vi skal have færre på offentlig forsørgelse, og vi skal have flere i job og uddannelse. Alle, der har evnerne til at tage et job eller en uddannelse, har et ansvar for og ret til at gøre dette. Alle skal have lige muligheder for at få en uddannelse. Den negative arv skal brydes. Ingen skal opgives. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre og erhvervsliv skal styrkes. Der skal investeres i folkeskolen, i ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og universiteterne, så vi giver vores unge de bedste muligheder for at klare sig godt i livet.

Klima og energi
Vi skal fortsat arbejde for at opfylde regeringens ambitiøse klimamål. Det betyder, at Danmark skal være fri for fossile brændsler som olie, kul og gas i 2050. Disse mål vil bidrage til at sikre forsyning af energi til Danmark også i fremtiden. Det betyder, at vi skal blive ved med at tænke innovativt og udvikle nye metoder til at udvinde vedvarende energiformer, der ikke forurener. Vi skal efterlade en renere verden og være en inspirationskilde til resten af verdens energiforbrugere.

Det vil jeg også kæmpe for i Folketinget.

Følg @leth_wad

Demokrati - 09.03.2017

Tal med - Hvad er det bedste ved Hvidovre?

Den 11. marts holder Radikale Venstre den første landsdækkende kampagne frem mod kommunalvalget.

Temaet er "Tal med -Hvad er det bedste ved din by?" Og Hvidovre er selvfølgelig også med.

Kom og vær med - kom og tag en snak med os og fortæl, hvad du godt kan li' ved Hvidovre.

Find os foran Frihedens Butikscenter lørdag kl. 11-13.

Læs mere
Susanne Wad Leth

Radikale Venstre - 06.03.2016

Referat af Hvidovre Radikale Venstres bestyrelsesmøde torsdag d. 3.marts 2016

Referat af Hvidovre Radikale Venstres bestyrelsesmøde torsdag d. 3.marts 2016

 

1. Siden sidst - orientering

 

"Nytårskuren" gik godt. Vi vil gerne lave flere arrangementer med de andre foreninger på Vestegnen.

 

Vi har fået ryddet op i "plakatrummet".

 

Vi har en lille medlemsfremgang.

 

2. Økonomi- status fra kasserer:

Læs mere
Susanne Wad Leth