Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Spørgsmål fra Hvidovre Avis august 2017

Hvidovre Avis 22. august 2017.


Redaktionen har stillet fire spørgsmål til politikerne:


1) Hvordan kommer fremtidens Hvidovre til at se ud. Er der plads til flere Hvidovreborgere og er det et mål i sig selv, at der i kommunen bliver plads til flere borgere? 2) Hvad er din og dit partis opfattelse af begrebet “en delvis bevaring” af Risbjerggård. Skal Gården bevares for enhver pris - uanset omkostningerne i forbindelse med en renovering? 3) Mener du og dit parti at der bør åbnes op for yderligere liv og servering på Hvidovre Torv? Bør kommunen ikke hjælpe med at bane vej for privat initiativ på Hvidovre Torv? 4) Hvad tænker du bliver efterårets store og vigtigste valgtema? Her er svarene fra Susanne Wad Leth, Radikale Venstre:


1) - Radikale Venstre ser fremtidens Hvidovre som et Hvidovre med plads til alle - unge, gamle, børnefamilier og singler. Hvidovre skal derfor have boliger, der passer til de forskellige behov. Der er plads til flere Hvidovreborgere og nye boliger.


Vi skal dog ikke have flere Hvidovreborgere for enhver pris. Selvom vi gerne ser flere boliger i Hvidovre, er det vigtigt, at Hvidovre fortsat er en kommune med store grønne områder, som bør bevares som rekreative områder. Hvidovre har et stort potentiale med mange muligheder. Udviklingen af kommunen skal ske med inddragelse af Hvidovres borgere, så vi sammen udvikler kommunen til de lokale behov og ønsker.


Hvis vi i Hvidovre skal være et tiltrækkende sted at bosætte sig, kræver det ikke kun at vi har boligen, der passer. Hvidovre skal også være en kommune med gode daginstitutioner, skoler, muligheder for at få arbejde og mulighed for en aktiv fritid.


I Radikale Venstre vil vi arbejde for, at vi har gode og trygge daginstitutioner, folkeskoler der udvikler eleverne og en erhvervspolitik, der tiltrækker erhvervsvirksomheder og giver arbejde til Hvidovres borgere.


Hvidovre Havn er en oplagt mulighed for at udnytte adgangen til vand med en række aktiviteter. I dag er der række foreninger på havnen, som er med til at gøre havnen til et velfungerende sted, som kan nydes af Hvidovres borgere. I Radikale Venstre forstår vi ikke, hvorfor kommunalbestyrelsen ikke for længst har truffet en beslutning om havnens fremtid. Vi vil gerne give vores aktive foreninger ordentlige vilkår og give forretningslivet mulighed for at blomstre på Hvidovre havn.


Hvidovre Havn har et kæmpe potentiale for at tiltrække mange besøgende. Men det kræver, at der skabes en havn og tilhørende strand med et levende miljø. Derfor vil vi arbejde for, at der bliver vedtaget en havneplan, som giver foreningerne ordentlige vilkår og sikkerhed for brugsret i en længere årrække end de nuværende fem år, som giver forretningslivet mulighed for at fungerer under levedygtige vilkår. Havneplanen skal være visionær og skabe grundlag for en bedre udnyttelse af havnen og stranden.


Markedsdage på Torvet


2) - Hvad der skal ske med Hvidovre Bymidte og Risbjerggård har været diskuteret længe og var også et stort emne ved sidste kommunalvalg.


Jeg havde håbet, at kommunalbestyrelsen havde fundet en løsning og udarbejdet en lokalplan i indeværende valgperiode. Der er mange meninger om, hvorvidt den gamle Risbjerggård er bevaringsværdig eller ej. Det vigtigste i den sag er, at der straks bliver truffet en beslutning om, hvad der skal ske med Hvidovre Bymidte, og at vi får en levende bymidte, hvor folk kan lide at komme. Manglende handling fra den nuværende kommunalbestyrelse er helt uansvarligt.


Det har været diskuteret så længe uden, at der er sket noget, så udviklingen af Hvidovre Bymidte er gået helt i stå. Der bør kun bevares det, der har en utvivlsom arkitektonisk værdi. Derudover bør der gives plads til fornyelse og udvikling.


3) - Hvidovre Torv er et oplagt sted, hvor der kan være flere aktiviteter. Der skal skabes ordentlige vilkår for, at flere private initiativer bliver prøvet af på Hvidovre Torv, som kan være med til at skabe liv og aktiviteter til gavn for borgerne. Det skal kommunen selvfølgelig være med til at understøtte. En anden mulighed, jeg synes er interessant, er at anvende torvet til andre aktiviteter f.eks. markedsdage, hvor producenter af forskellige madvarer og specialvarer kan komme og sælge deres varer. Det kan medvirke til at give mere liv og måske også en ny kulinarisk oplevelse.


4) - I Radikale Venstre tror vi, at valgkampens store temaer bliver de områder, der berører borgerne mest. Særligt børnepasning og folkeskolerne bliver de store temaer i valgkampen, da børnene er vores fremtid.


Derudover ser vi også frem til at tale om erhvervslivets vilkår i Hvidovre, og det store potentiale Hvidovre har for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser. I Radikale Venstre ser vi også integration af flygtninge og indvandrere i Hvidovre som et vigtigt emne. Flygtninge er topmotiverede for at skabe en ny fremtid. Vi skal være meget bedre til at skabe kontakten mellem de flygtninge, der kommer til Hvidovre, og vores virksomheder. De flygtninge, der er kommet til Hvidovre, skal ses som en ressource og potentiale, vi med fordel kan gøre brug af til gavn for både Hvidovre Kommune og de mennesker, der er kommet hertil og forsøger at starte et nyt liv.