Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Referat af Hvidovre Radikale Venstres bestyrelsesmøde torsdag d. 3.marts 2016

Referat af Hvidovre Radikale Venstres bestyrelsesmøde torsdag d. 3.marts 2016

 

1. Siden sidst - orientering

 

"Nytårskuren" gik godt. Vi vil gerne lave flere arrangementer med de andre foreninger på Vestegnen.

 

Vi har fået ryddet op i "plakatrummet".

 

Vi har en lille medlemsfremgang.

 

2. Økonomi- status fra kasserer:

ca. 10.000 kr. i kassen. Hertil kommer snart medlemskontingenter for 2016 samt partistøtte fra Hvidovre Kommune. Foreningen har en god økonomi med mulighed for at finansiere kommende kommunalvalg og medlemsaktiviteter.

 

 3. Generalforsamling.

Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 28.4.16. Kl. 19.00 på Rytterskolen.

 

Dagsorden og indkaldelse udsendes snarest muligt og senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

4. Aktiviteter.

Grundlovsarrangement. Vi undersøger samarbejde med de andre foreninger.

Emne: rettigheder under pres.

 

Flerparti samarbejde med Ghana. Vi vil gerne stille os til rådighed for et arrangement om den radikale indsats/medvirken.

 

Arrangement omkring kommunalvalget.

 

Et debatarrangement om noget etik og politik. Inspiration kan hentes fra "himmelske dage" som arrangeres i København i maj.

 

5. Forberedelse af kommunalvalg 2017:

 

Vi går i gang med forberedelserne nu og høre medlemmer, hvad de interesserer sig for lokalpolitisk.

 

Hvilke emner har kant og er særligt Radikale sager i Hvidovre Kommune?

 

6. evt.

Intet til evt.

 

7. Næste møde

Næste møde aftales på Generalforsamlingen og bliver den nyvalgte bestyrelses konstituerende møde.