Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Referat af bestyrelsesmøde 28. sept 2015

Referat af bestyrelsesmøde  i Hvidovre Radikale Venstre d. 28.9.15

 

1. Økonomi

Der står kr. 12.897,50 på kontoen.

 

2. Folketingsvalget i juni

Vi fik flere stemmer end De konservative. Men fik færre stemmer end ved sidste valg. Vi fik flest stemmer i Strandmarkskvarteret. Måske fordi vi massivt uddelte materiale i dette område.

 

Vi arbejder videre med at få et ordentligt samarbejde mellem kandidaterne bl.a. omkring plakater og arrangementer.

 

3. Landsmøde 19-20 september

Ane Skjødsholm og Susanne Wad Leth deltog som delegerede på landsmødet.

På landsmødet blev det bl.a. diskuteret, at menige medlemmer af partiet ikke ved, hvad folketingsgruppen arbejder på, og hvad der sker med de resolutioner, der besluttes på landsmødet. I Hvidovre vil vi tage fat i en af vores HB repræsentanter ang. Folketingsgruppens afrapportering i forhold til HB omkring resolutioner.

 

4. Aktiviteter

Vi har modtaget en invitation fra Frederiksberg-kredsen til to arrangementer. Det ene omhandler vaccination, det andet handler om EU afstemningen 3. december.

 

Krystalnatarrangement 9. november  vi vil gerne deltage. Susanne tager kontakt til Gunhild.

 

Nytårskur Bestyrelsen foreslår, at vi holder et fælles nytårsarrangement fredag d.15.1.16. i samarbejde med de andre kommuneforeninger. Invitere Sofie Carsten Nielsen til at holde nytårstalen.

 

5. Kommunalvalg 2017

Bestyrelsen forleslår, at vi så småt begynder at gøre os synlige i Hvidovre som optakt til kommunalvalget 2017. Det foreslås, at der udarbejdes et høringssvar til kommuneplanen, som er i høring frem til 27. oktober.

Der udsendes en mail til foreningens medlemmer, for at høre, om der er nogle medlemmer der har

 

Emner vi kan tage fat på:

 

Hvidovre bymidte. Budgettet. Kommuneplanen.

 

 

6. Evt.

Ingen punkter.

 

7. Næste møde

19.10.15 kl.19.30. Sønderkær 53.