Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Præsentation af spidskandidat Susanne Wad Leth

Vi skal skabe gode rammer for vores børn


De første år af et barns liv er de vigtigste. Derfor skal vi i Hvidovre have dagtilbud, der skaber trygge rammer for vores børn, udfordrer dem på de bedste og klogeste måder, og generelt giver dem livsappetit. Jeg vil sørge for, at der er nok personale - og uddannet personale  til at tage sig af vores børn. Hvidovre skal have dagtilbud af høj kvalitet, der giver børnene de bedste vilkår til at vokse op realisere deres drømme. Jeg vil arbejde for, at det ikke er børnenes baggrund, der afgør deres fremtid.


Uddannelse giver muligheder


Uddannelse er afgørende for at sætte mennesker i stand til at tage deres skæbne i egne hænder – uanset hvilken baggrund de har. Derfor er det vigtigt, at alle får mulighed for at tage en uddannelse og at flere unge i Hvidovre kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Folkeskolen i Hvidovre skal være et sted, hvor børnene trives, er nysgerrige og udvikler sig til unge aktive medborgere. Det lokale erhvervsliv skal inviteres med til dialog for at være med til at give et billede af alle de muligheder, der er for et spændende arbejdsliv.


Bedre kvalitet og mere service for de samme penge


Hvidovre Kommune skal blive mere effektiv og tilbyde mere og bedre service til borgerne. Vi kan i Hvidovre få en langt mere effektiv drevet kommune, som gør det muligt at bruge flere penge på den service, vi giver til Hvidovres borgerne i form af ældrepleje, skoler, dagtilbud mv. Jeg vil arbejde for at pengene bliver brugt på dig, og ikke på administration og ineffektive løsninger.


Styrket integration


Integrationen af flygtninge og udlændinge skal styrkes i Hvidovre. Vores integrationspolitik skal bygge på tillid og positive forventninger til andre mennesker  - i stedet for på mistillid og mistænksomhed. Vi skal se potentialer og ressourcer i stedet for problemer. I Hvidovre Kommune skal vi arbejde aktivt for integration i stedet for at fremhæve forskellighederne ved at fokusere på hvilken mad der skal serveres i institutionerne eller at forbyde kommunens ansatte at gå med tørklæde.


 Jeg vil udvikle Hvidovre


Din kommunalbestyrelse skal arbejde for at udvikle Hvidovre. De sidste fire år er udviklingen gået i stå. Der diskuteres stadig, hvad der skal ske med bymidten, havnen og ingen tager initiativ til en beslutning.

Jeg vil sætte skub i denne udvikling.


 Susanne Wad Leth


Jeg er 41 år, gift, tilflytter, som har boet i Hvidovre siden 2009. Jeg beskæftiger mig til dagligt med økonomi på børne- og ungeområdet i en stor kommune.  Jeg vil arbejde for, at en ny kommunalbestyrelse tager ansvar og udvikler Hvidovre med fokus på at skabe liv og aktiviteter for Hvidovres borgere. Det skal ske med  en aktiv borgerinddragelse, så beslutningerne træffes så tæt på dig som muligt. Jeg vil samarbejde med dem, der vil, og tør tage ansvar for vores dejlige kommune.


Mail: swad1976@gmail.com


www.facebook.com/SusanneWadLethpolitiker/


www.facebook.com/RadikaleVenstreHvidovre