Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Hvorfor skal vores by se så grim ud?

Hvidovre Avis 1. august 2017


HVORFOR SKAL VOR BY SE SÅ GRIM UD?


JENS PETER ANDERSEN (Rad.) om lappeløsningerne ved Allingvej og Kvickly:


I det nordlige Hvidovre har vi jo nu fået anlagt den nye jernbane til Ringsted langs med Holbækmotorvejen.


Det har været nogle besværlige år med larm og spærrede veje mv., men nu skulle alt være godt igen, for Vigerslev Allé og Allingvej er for længst åbnet for trafik.


Alt er bare ikke godt igen, for man har overhovedet ikke lavet arbejdet færdigt; hele området ligner en østeuropæisk betonørken. Ved Kvickly samt ved fodgængerbroerne over motorvej og jernbane på Vigerslev Allé og Allingvej er der opført nogle hæsligt udseende konstruktioner/bygninger, som vist fungerer som nedgange til togtunnelen. Man har ikke gjort sig den mindste ulejlighed med at få bygningerne indpasset i gademiljøet, fx ved at bruge mursten eller beplantning for at skjule de rustne jernplader, den rå beton og de stålgitre som konstruktionerne består af.


I Det Radikale Venstre vil vi arbejde for at området kommer til at se nogenlunde pænt ud igen, og her kunne det nyligt fremlagte projekt om en udvidelse af Hvidovrevejs Butikstorv og opførelse af boliger i forbindelse hermed være et led i en positiv udvikling på lidt længere sigt.


Her og nu vil vi arbejde for at få beplantning ved støjværnet langs med banen og motorvejen frem til Avedøre Havnevej. Det tilsagn som borgmesteren rent faktisk har givet i april om beplantning, ser ud til at have lange udsigter, men vi vil holde hende fast på løftet, selvom det måske kræver armlægning med BaneDanmark, om hvem der skal betale. Herudover vil vi holde kommunen fast på det løfte som grundejerforeningerne i området har fået, om at Allingvej skulle saneres, når baneprojektet var færdigt.


Den lappeløsning der er lavet nu, hvor man bare har malet tilfældige striber på den eksisterende - og mange steder meget ujævne – asfalt er helt utilfredsstillende. Ved den nye afstribning er der opstået en række nye ukurante P-pladser, men for det første er de placeret tættest på motorvejen, så man skal krydse den ret befærdede Allingvej for at komme over til husene på den anden side, og for det andet giver de parkerede biler meget dårlige oversigtsforhold for de cyklister og fodgængere (herunder skolebørn) der skal krydse vejen.


Der er god brug for P-pladserne, men med den løsning der er valgt, er det kun et spørgsmål om tid, inden nogen bliver kørt ned ved at krydse vejen. Det man skal, er derfor at lægge Allingvejs kørebane tættest på motorvejen, og det areal der ligger ind mod bebyggelsen, skal integreres i den stillevej der findes i forvejen på noget af strækningen. Så vil der være plads til både hensigtsmæssigt indrettede P-pladser og yderligere beplantning, der kan forskønne området og dæmpe støjen fra både motorvej og jernbane.


Nu hvor jeg er inde på at tænke og handle grønt, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor kommunen ikke har genplantet de træer der er gået ud og som stod i midterrabatten på Hvidovrevej mellem Præstemosen og motorvejen? Når man ser hvor flotte de tilbageblevne træer på vejen er, vil jeg opfordre kommunen til at få erstattet de udgåede træer (inden kommunalvalget).


Ovenstående er blot eksempler på hvad Det Radikale Venstre vil arbejde for i kommunalbestyrelsen, nemlig et godt nærmiljø i alle Hvidovres mange og forskelligartede boligområder og indflydelse til de mennesker der bor i de enkelte områder. Så undgår vi samtidig, at Hvidovre ser grim ud.


Venlig hilsen


Jens Peter Andersen


Kandidat for Det Radikale Venstre til kommunalvalget