Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hvidovre Radikale Venstre

Eller er de radikale kommet på andre tanker?

Svar i Hvidovre Avis d. 8. august 2017 på Jens Peter Andersens indlæg 1. august 2017


Eller er de radikale kommet på andre tanker?


SVEND SØRENSEN med bemærkning til Jens Peter Andersen (Radikale) indlæg under ”Byens Talerstol ”


Nu ønsker de Radikale at Allingvej skal forskønnes!


Grundejerforeningerne langs Allingvej, havde i efteråret foretræde for TMU udvalget ; med stort set de samme ønsker ,som Jens Peter Andersen fremsætter i sit indlæg . Alle var lydhør om vore forslag ; men der skete ikke en “skid ”! Herefter fik vi “HvidovreListen” til at fremsætte vore ønsker for TMU-udvalget ved deres møde i januar . Alle vore ønsker blev forkastet at “rød blok”, deriblandt af de Radikale .


Efterfølgende er Kommunen kommet på andre tanker, og vi har fået 50 km. hastigheds begrænsning, og parkerings mulighed på Allingvej. Vi i Grundejerforeningerne har også overvejet om P-arealet skal være i nord - eller sydsiden af Allingvej. Vi mener at det er at foretrække at P-båsene placeres nærmest støjskærmen, da der er to udkørsler fra “Baunebakken”, som vil få meget dårlige oversigtforhold, ved udkørsel på Allingvej. Nu mangler vi bare at kommunen opsætter skilte ,der forbyder lastbilsparkering.


Angående opstribning, kan jeg godt følge kommunen, at den er midlertidig. Vi har fået tilsagn om at hele Allingvej, fra Hvidovrevej til Avedøre Havnevej, får nyt støjsvag asfaltlag til foråret. Angående beplantning langs støjskærmen, har “BaneDanmark” det med i deres afsluttende projekt, i form at stedsegrønne buske. Så vidt vi har hørt ønsker kommunen ikke denne beplantning? Ved henvendelse til “BaneDanmark”, har de beplantningen i udbud, her i sommer. Så kunne man tro at Kommunen får overdraget udbudsbeløbet, og herefter står for beplantningen i efteråret . Kommunen skal lige være opmærksom på at der kun ligger 10-15 cm ukrudtsmuld ovenpå sammenkørt stabilt grus, hvori der ikke kan gro buske.


Svend Sørensen Grundejerforeningen “Baunebakken”